top of page

Gludsteds historie

Kort fortalt

Gludsted opstod i den sidste del af 1800-tallet i forbindelse med oprettelse af mejeriet, samt smedie, slagter og små håndværksvirksomheder, der skulle servicere landbruget i området.

I 1892 blev Gludsted Kirke, efter flere års forhandlinger med staten, opført. Den ligger som en lille arkitektonisk perle, og fik i 2016 installeret et ægte klokkespil, der dagligt spiller de skønneste melodier.

Gludsted er en landsby med omkring 150 år på bagen og er opstået som bosted betinget af de midtjyske brunkulslejer, tørvegravning, skovdrift og savværksaktivitet. Det var således hverken byens kirke eller en station, der dannede udgangspunktet, men derimod arbejdspladserne i skoven og råstofudvindingen. Byen har forsat en del lokale små og mellemstore virksomheder med landbrug, købmand, håndværkere, trykkeri og vognmand.

 

Vækst og aktive borgere

Byens huse er relativt velholdte, og der har de sidste 15-20 år været en imponerende stor vækst i byggeriet. 

Gludsted udvikler sig således stadigvæk modsat mange landsbyer i Danmark. Foreningslivet er vitalt med mange forskellige aktiviteter og begivenheder. Ildsjæle i byen involverer sig i kommunalpolitik og gør byen synlig i et bredere perspektiv til gavn for de lokale projekter også.

bottom of page